running man130512 E145丛林法则VSrunningman

running man130512 E145丛林法则VSrunningman

running man130512野外生存团队丛林的法则挑战runningman,达人金炳万带领非洲马达加斯加特辑组员郑珍云、全慧彬、朴正哲、卢宇镇+haha砸场。两队先进行三次对决,每次对决输掉的队...
阅读全文
running man130512 E145期嘉宾丛林的法则

running man130512 E145期嘉宾丛林的法则

一 running man130512 E145期嘉宾丛林法则族长金炳万:韩搞笑艺人,别名”达人“、”族长“。金炳万的达人称号在韩国早已无人不晓,从最初的搞笑演唱会到室外项目挑战,金炳万的达人形象在观...
阅读全文